Hoofd en Bedekking

De studie Hoofd en bedekking van man en vrouw (versie 17-11-2015) gaat in op hoofdbedekking voor man en vrouw, maar bovenal op de achterliggende gedachte: waarom maakt Sha’ul (Paulus) er zo’n punt van in de Korinthe gemeente?
Met behulp van diverse passages uit de Torah komen de twee kernteksten 1Kor 11 en 2Kor 3:1-18 in een nieuw licht te staan en kunnen we diverse lessen leren m.b.t. de verhouding man-vrouw in het huwelijk!